Verlatenheid

De foto als uitgangspunt met de zoektocht naar abstrahering.